อบรม VMware : หลักสูตร VMware Horizon สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรนี้จะสอนการใช้งานโปรแกรมในชุดของ VMware Horizon โดยเริ่มตั่งแต่การติดตั้ง การกำหนดค่า การบริหารจัดการและการดูแล เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน VMware Horizon เดิมอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังจะใช้ โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติต่าง ๆ ของ Horizon จากนั้นก็เป็นการติดตั้ง การกำหนดค่าของเน็ตเวิร์คและการเชื่อมต่อกับ Storage รวมถึงการทำ High Availability การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารจัดการ Virtual Machine

ค่าอบรม

25,000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้เกี่ยวกับ Server Hardware และ Storage Hardware เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Unix

ความรู้ที่ได้รับเมื่อจบหลักสูตร

 • สามารถติดตั้ง ESXi ได้
 • สามารถติดตั้ง vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการโฮสผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการสตอร์เรจผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการเน็ตเวิร์คผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการ Virtual Machine ผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถใช้งาน vMotion ได้
 • สามารถใช้งาน Storage vMotion ได้
 • สามารถใช้งาน Web Client และ Horizon Client ได้
 • สามารถกำหนดการเข้าถึง (Permission) vCenter Server ได้
 • สามารถตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรต่างๆผ่าน vCenter Serverได้
 • สามารถใช้งาน Horizon HA, Horizon FT และ Horizon Data Protection ได้

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน (28 ชั่วโมง)

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

1 Course Introduction

2 Introduction to VMware Horizon

 • Recognize the features and benefits of VMware Horizon
 • Identify the major function of each VMware Horizon component
 • Define a use case for your virtual desktop and application infrastructure

3 View Connection Server

 • Identify the system and virtualization requirements for a View Connection server
 • License VMware Horizon components
 • Configure View Connection Server
 • Use the dashboard to quickly focus on the details of a problem
 • Identify the benefits of using the VMware Horizon Help Desk tool

4 VMware Horizon Desktops

 • Outline the process and choices in setting up VMware Horizon virtual machines
 • Compare the remote display protocols that are available in VMware Horizon
 • Outline the configuration choices when installing Horizon Agent

5 VMware Horizon Desktop Pools

 • Identify the steps to set up a template for desktop pool deployment
 • List the steps to add desktops to the View Connection Server inventory
 • Define desktop entitlement
 • Describe how information on the Users and Groups page can be used to control and monitor Horizon users
 • Explain the hierarchy of global policies, pool-level policies, and user-level policies
 • List the Horizon Group Policy administrative template files

6 Horizon Client Options

 • Enlist the requirements for a Horizon Client installation
 • Install Horizon Client and connect to a virtual desktop
 • Explain USB redirection and options
 • Define and compare a thin client with a system running Horizon Client
 • Configure Virtual Printing for location-based printing

7 Creating Automated Pools of Full Virtual Machines

 • Recognize how an automated pool operates
 • Compare dedicated-assignment and floating-assignment pools
 • Outline the steps to create an automated pool

8 Creating and Managing Linked-Clone Desktop Pools

 • Describe the VMware linked-clone technology
 • Enlist the system requirements for View Composer
 • Outline the steps to install View Composer
 • Outline the steps necessary to set up a desktop pool that uses linked clones
 • Compare the purpose of the parent and the replica virtual machines
 • Compare the recompose, refresh, and rebalance management operations for linked clones
 • Describe the management operations for persistent disks

9 Creating and Managing Instant-Clone Desktop Pools

 • Identify the advantages of instant clones
 • Differentiate between View Composer linked clones and instant clones
 • Identify the types of instant-clone virtual machines
 • Enlist the requirements of instant clones
 • Outline the steps to set up an automated pool that uses instant clones
 • Set up an automated pool of instant clones
 • Update the image of an instant clone desktop pool using the push-image operation

10 VMware Horizon Authentication

 • Compare the authentication options that View Connection Server supports
 • Explain the purpose of roles and privileges in VMware Horizon
 • Outline the steps to create a Horizon administrator and a custom role
 • List some of the best practices for configuring Horizon administrators
 • Configure Horizon Server to use a new TLS Certificate

11 Managing VMware Horizon Security

 • Compare tunnels and direct connections for client access to desktops
 • Compare the benefits of using VMware Unified Access Gateway™ in the DMZ
 • List the advantages of direct connections
 • Discuss the benefits of using Unified Access Gateway
 • List the two-factor authentication options that are supported by Unified Access Gateway
 • Configure a Unified Access Gateway appliance

12 Profile Management Using User Environment Manager

 • Identify the User Environment Manager functional areas and their benefits
 • Outline the steps that are required to install and configure User Environment Manager components
 • Manage user personalization using the User Environment Manager management console
 • Install User Environment Manager
 • Describe User Environment Manager smart policies

13 Creating RDS Desktop and Application Pools

 • Explain the difference between an RDS desktop pool and an automated pool
 • Access a single application by using the RDS application pool
 • Compare and contrast an RDSH pool, a farm, and an application pool
 • Create an RDS desktop pool and an application pool
 • Identify the load-balancing options for Remote Desktop Session Hosts

14 Using App Volumes to Provision and Manage Applications

 • Explain how App Volumes works
 • Identify the features and benefits of App Volumes
 • Identify the interface elements of App Volumes
 • Install and configure App Volumes

15 Command-Line Tools and Backup Options

 • Describe key View Connection Server features that are available as command-line options with the    vdmadmin command
 • Explain the purpose of kiosk mode for client systems and how it is configured
 • Identify the log locations for each VMware Horizon component
 • Describe the backup options for VMware Horizon databases

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th