อบรม Microsoft Office หลักสูตร Excel Advanced สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม Microsoft Office : Excel Advanced นี้เหมาะสำหรับนักบัญชี เลขานุการ นักการเงิน นักการตลาด นักวิเคราะห์ตัวเลข วิศวกร ตลอดจน ผู้สนใจที่ต้องการใช้ Microsoft Excel ในฐานะโปรแกรมทางด้านการคํานวณตัวเลข เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านคํานวณ

ค่าอบรม

8900 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระดับขั้นพื้นฐานได้
 • มีเทคนิคการรวมข้อมูล และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และตัดสินใจกับสารสนเทศทางธุรกิจ

ระยะเวลาการอบรม

2วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

รูปแบบการคำนวณและการสร้างสูตรคำนวณขึ้นใช้เอง

 • การคำนวณอัตโนมัติและการคำนวณโดยใช้สูตร
 • หลักการสร้างสูตรและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสูตร
 • การใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูป
 • การใช้งานสูตรแบบอะเรย์
 • การใช้สูตรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มตรรกะสำหรับการตัดสินใจ (Logical Function)

 • การใช้งานฟังก์ชัน IF เบื้องต้น
 • การใช้งานฟังก์ชัน IF แบบซับซ้อน
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชัน IF
 • ข้อจำกัดและเงื่อนไขการใช้ฟังก์ชัน IF
 • การใช้ IF คำนวณในลักษณะสูตรก้าวหน้า

การสร้างสูตรและฟังก์ชันแบบอะเรย์ (Array Function)

 • แนวความคิดการกำหนดสูตรแบบอะเรย์
 • การกำหนดสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชันแบบอะเรย์

เทคนิคเกี่ยวกับสูตรการคำนวณ (Formula Functions and Calculation Tips and Tricks)

 • การซ่อนสูตรในการคำนวณเพือไม่ให้ผู้ใช้โปรแกรมมองเห็น
 • การใช้คำสั่ง Paste Special สำหรับงานคำนวณโดยไม่ต้องมีการกำหนดสูตรการคำนวณ
 • การหลีกเลี่ยงไม่ให้เอกเซลแสดงความผิดพลาดในเซล โดยการใช้ฟังก์ชัน ISERROR
 • เทคนิคการสับเปลี่ยนข้อมูลจากคอลัมน์เป็นแถว และจากแถวเป็นคอลัมน์

การประยุกต์ฟังก์ชันการค้นหา

 • ฟังก์ชัน VLOOKUP
 • ฟังก์ชัน HLOOKUP

การประยุกต์ฟังก์ชันในการนับ

 • ฟังก์ชัน COUNT, COUNTA, COUNTBLANK
 • ฟังก์ชัน COUNTIF

การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา

 • ฟังก์ชัน DATE
 • ฟังก์ชัน NOW
 • ฟังก์ชัน TODAY
 • ฟังก์ชัน DAY
 • ฟังก์ชัน MONTH
 • ฟังก์ชัน YEAR

นำเสนอด้วยกราฟ

 • เริ่มสร้างกราฟอย่างง่ายและเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับกราฟ
 • รู้จักส่วนประกอบของกราฟ
 • ปรับแต่งส่วนประกอบหลักและชุดข้อมูล
 • ปรับแต่งรายละเอียดและความสวยงาม
 • เทคนิคเกี่ยวกับกราฟที่น่าสนใจ

การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 • ฟังก์ชัน DSUM
 • ฟังก์ชัน DAVERAGE
 • ฟังก์ชัน DCOUNT
 • ฟังก์ชัน DMAX
 • ฟังก์ชัน DMIN

การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 • การเรียงลำดับข้อมูล (Sort)
 • การเรียงลำดับข้อมูลแบบง่ายและแบบซับซ้อน
 • บทประยุกต์การเรียงลำดับข้อมูลที่น่าสนใจ
 • การใช้เครื่องมือ การคัดกรอง (Filter) สำหรับการทำงานในระบบฐานข้อมูล
 • การใช้ตัวคัดกรองอย่างง่าย (Auto Filter) และ เครื่องที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้ตัวคัดกรองแบบซับซ้อน (Advance Filter) และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือการคัดกรองกับการคำนวณในระบบฐานข้อมูล
 • การสร้างรายงานสรุป (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์ และจัดสร้างรายงานสำหรับระบบฐานข้อมูล

การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table)

 • การสร้างตารางไพวอทโดยใช้ Pivot Table and Pivot Chart Report
 • ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในตารางไพวอท
 • การออกแบบโครงสร้างของฟิลด์ทีใช้ในตารางไพวอท
 • การคำนวณและวิธีการกำหนดฟังก์ชันภายในตารางไพวอท
 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบและฟิลด์
 • การเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน
 • การลบตารางไพวอท
 • การจัดรูปแบบของรายงานโดยใช้รูปแบบอัตโนมัติ (AutoFormat)
 • การสร้างชาร์ทเพื่อสรุปข้อมูลของตารางไพวอท

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th