อบรม Oracle Database : Performance Tuning สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตร Oracle Database: Performance Tuning กล่าวถึงการปรับแต่ง (tune) ให้ Database ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับ database นั้นจริงๆแล้ว ทำได้หลายทาง แต่การจูนเป็นวิธีที่มีผล อย่างมากและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพียงแต่ต้องการความรู้ความเข้าใจในหลักการการทำงานและโครงสร้างของ Oracle Database เพื่อการจูนที่ถูกต้องตรงจุดและไม่ทำให้ database เสียหายหรือทำงานแย่ลงกว่าเดิม

ค่าอบรม

20000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Oracle Database 11g:Administration เป็นอย่างน้อย
 • มีความเข้าใจในหลักการการทำงานและโครงสร้างของ Oracle Database

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ระดับความยาก

มาก

หัวข้อการอบรม

Introduction

 • Use the Oracle database tuning methodology appropriate to the available tool
 • Utilize database advisors to proactively tune an Oracle database
 • Use the tools based on Automatic Workload Repository to tune the database
 • Use Statspack reports to tune the database
 • Diagnose and tune common database performance problems
 • Use Enterprise Manager performance-related pages to monitor an Oracle database

Basic Tuning Tools

 • View the top wait events to determine the highest wait
 • View the time model to diagnose performance issues
 • Use dynamic performance views to view statistics and wait events
 • Use Enterprise Manager Monitoring
 • Identify the key tuning components of the alert logs
 • Identify the key tuning components of user trace files
 • Create and manage AWR snapshots
 • Generate AWR reports
 • Create Compare Periods reports
 • Describe tuning automatic maintenance tasks
 • Generate ADDM reports
 • Generate Active Session History (ASH) reports

Tuning Memory

 • Tuning the Shared Pool
 • Diagnose and resolve hard-parsing problem
 • Diagnose and resolve soft-parsing problem
 • Size the shared pool
 • Diagnose and resolve shared pool fragmentation
 • Keep objects in the shared pool
 • Size the reserved area
 • Manage the results cache
 • Tuning the Buffer Cache
 • Describe the buffer cache architecture
 • Size the buffer cache
 • Resolve common performance issues related to the buffer cache
 • Use common diagnostic indicators to suggest a possible solution
 • Tuning PGA and Temporary Space
 • Diagnose PGA memory issues
 • Size the PGA memory

Tuning Memory

 • Diagnose temporary space issues
 • Specify temporary tablespace parameters for efficient operation
 • Automatic Memory Management
 • Use memory advisors to size dynamic memory areas
 • Enable Automatic Shared Memory Manager
 • Enable Enterprise Manager memory parameters
 • Set minimum size of auto-tuned SGA components
 • Use the SGA advisor to set SGA_TARGET
 • Enable Automatic Memory Management

Tuning Segment Space Usage

 • Tune segment space management
 • Use Segment Space Advisor
 • Convert to Automatic Segment Space Management
 • Tune block space management
 • Diagnose and correct row migration
 • Diagnose table fragmentation
 • Use table compression
 • Tuning I/O
 • Diagnose database I/O issues
 • Describe the Stripe and Mirror Everything (SAME) concept
 • Set filesystemio_options
 • Choose appropriate I/O solutions
 • Tune Automatic Storage Management (ASM)

Influencing the Optimizer

 • Describe the optimizer’s behavior
 • Adjust parameters to influence the optimizer
 • Adjust data structures to influence the optimizer

Using SQL Performance Analyzer and SQL Performance Management

 • Identify the benefits of using SQL Performance Analyzer
 • Describe the SQL Performance Analyzer workflow phases
 • Use SQL Performance Analyzer to ascertain performance gains following a database change
 • Use SQL Performance Analyzer to test the impact of proposed changes
 • Manage changes to optimizer statistics
 • Capture SQL profiles
 • Use SQL Access Advisor
 • Set up SQL Plan Management
 • Set up various SQL Plan Management scenarios

Performance Tuning Summary

 • List best practices identified throughout the course
 • Summarize the performance tuning methodology

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th