อบรม VMware : หลักสูตร VMware vSphere 6.5 สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรนี้จะสอนการใช้งานโปรแกรมในชุดของ VMware vShere โดยเริ่มตั่งแต่การติดตั้ง การกำหนดค่า การบริหารจัดการและการดูแล เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน VMware vSphere เดิมอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังจะใช้ โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติต่าง ๆ ของ vSphere จากนั้นก็เป็นการติดตั้ง การกำหนดค่าของเน็ตเวิร์คและการเชื่อมต่อกับ Storage รวมถึงการทำ High Availability การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารจัดการ Virtual Machine

ค่าอบรม

17,500 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้เกี่ยวกับ Server Hardware และ Storage Hardware เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Unix

ความรู้ที่ได้รับเมื่อจบหลักสูตร

 • สามารถติดตั้ง ESXi ได้
 • สามารถติดตั้ง vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการโฮสผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการสตอร์เรจผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการเน็ตเวิร์คผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการ Virtual Machine ผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถใช้งาน vMotion ได้
 • สามารถใช้งาน Storage vMotion ได้
 • สามารถใช้งาน Web Client และ vSphere Client ได้
 • สามารถกำหนดการเข้าถึง (Permission) vCenter Server ได้
 • สามารถตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรต่างๆผ่าน vCenter Serverได้
 • สามารถใช้งาน vSphere HA, vSphere FT และ vSphere Data Protection ได้

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน (28 ชั่วโมง)

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

Day 1

Day 1

 • interview Exsi
 • install Exsi Host
 • Configuring Host
 • install Client
 • create Dns record
 • install chrome (Flash Player)
 • Connect to host
 • Configuring Time Sync
 • install Vmrc on client
 • install vCenter Appliance (linux-base)
 • install vCenter (windows-base)

Day 2

 • create DataCenter (site)
 • Add hosts to site
 • configuring Lockdown Mode
 • Storage tecnology
 • create Virtual Nas
 • connect to nas
 • Create Virtual San
 • connect to san
 • interview NetWork
 • create teaming
 • remove from team
 • create vSwitch1
 • Migrate Vmkernel network
 • create Virtual machine port group
 • Storage vMotion
 • Vmotion
 • create Cluster (Group)
 • enable EVC
 • configuring HA
 • configuring FT
 • vSphere DRS
 • create Rules

Day 3

 • Resource Allocation
 • vApp
 • Create Vm
 • configuring HotADD
 • Remove Vm
 • Clone
 • Template
 • Export/Import
 • Snapshot
 • disk Mode
 • schedule task
 • vSphere powerCli
 • Alarm
 • performance monitor

Day 4

 • permission
 • vCenter appliance (linux-base) join domain
 • VDP backup/restore
 • convert P2V

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th