อบรม VMware : หลักสูตร VMware vSphere 6 สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรนี้จะสอนการใช้งานโปรแกรมในชุดของ VMware vShere โดยเริ่มตั่งแต่การติดตั้ง การกำหนดค่า การบริหารจัดการและการดูแล เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน VMware vSphere เดิมอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังจะใช้ โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติต่าง ๆ ของ vSphere จากนั้นก็เป็นการติดตั้ง การกำหนดค่าของเน็ตเวิร์คและการเชื่อมต่อกับ Storage รวมถึงการทำ High Availability การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารจัดการ Virtual Machine

ค่าอบรม

17,500 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้เกี่ยวกับ Server Hardware และ Storage Hardware เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Unix

ความรู้ที่ได้รับเมื่อจบหลักสูตร

 • สามารถติดตั้ง ESXi ได้
 • สามารถติดตั้ง vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการโฮสผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการสตอร์เรจผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการเน็ตเวิร์คผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถบริหารจัดการ Virtual Machine ผ่าน vCenter Server ได้
 • สามารถใช้งาน vMotion ได้
 • สามารถใช้งาน Storage vMotion ได้
 • สามารถใช้งาน Web Client และ vSphere Client ได้
 • สามารถกำหนดการเข้าถึง (Permission) vCenter Server ได้
 • สามารถตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรต่างๆผ่าน vCenter Serverได้
 • สามารถใช้งาน vSphere HA, vSphere FT และ vSphere Data Protection ได้

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน (28 ชั่วโมง)

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

Day 1

Day 1

 • Introducing VMware vSphere 6
 • Overview VMware vSphere 6
 • Products in the vSphere Suite
 • The Features in VMware vSphere
 • Why vSphere?
 • Planning and Installing VMware ESXi
 • Planning a VMware vSphere Deployment
 • Choosing a Server Platform
 • Determining a Storage Architecture
 • Integrating with the Network Infrastructure
 • Deploying VMware ESXi
 • Installing VMware ESXi Interactively
 • Performing Post-installation Configuration
 • Installing the vSphere Client
 • Reconfiguring the Management Network
 • Configuring Time Synchronization
 • Introducing vCenter Server
 • Planning and Designing a vCenter Server Deployment
 • Installing vCenter Server
 • Exploring vCenter Server
 • Understanding Basic Host Management
 • vCenter Server Settings
 • Export System Logs
 • Upgrading a Host
 • Upgrading VM Hardware
 • Understanding Virtual Machines
 • Creating a Virtual Machine
 • Working in the Virtual Machine Console
 • Installing VMware Tools
 • Managing Virtual Machines
 • Changing VM Power States
 • Removing VMs
 • Deleting VMs
 • Modifying Virtual Machines
 • Changing Virtual Machine Hardware
 • Creating and Configuring Storage Devices
 • Examining Shared Storage Fundamentals
 • Defining Common Storage Array Architectures
 • Explaining RAID
 • Choosing a Storage Protocol
 • Implementing vSphere Storage Fundamentals
 • Working with VMFS Datastores
 • Working with Raw Device Mappings
 • Working with NFS Datastores
 • Working with VM-Level Storage Configuration

Day 2

 • Ensuring High Availability and Business Continuity
 • Exploring vMotion
 • Performing a vMotion Migration
 • Using VMware Enhanced vMotion Compatibility
 • Understanding the Layers of High Availability
 • Clustering VMs
 • Implementing vSphere High Availability
 • Implementing vSphere Fault Tolerance
 • Exploring vSphere Distributed Resource Scheduler
 • Using Resource Pools
 • Configuring Resource Pools
 • Using Storage vMotion
 • Managing Resource Allocation
 • Working with Virtual Machine Memory
 • Managing Virtual Machine CPU Utilization
 • Backup and restore Virtual Machines
 • Providing Data Protection
 • Recovering from Disasters
 • Using Virtual Machine Snapshots
 • Using Templates and vApps
 • Cloning VMs
 • Creating a Customization Specification
 • Creating Templates and Deploying Virtual Machines
 • Cloning a Virtual Machine to a Template
 • Deploying a Virtual Machine from a Template
 • Using OVF Templates
 • Working with vApps
 • Importing and exporting Virtual Machines

Day 3

 • Monitoring VMware vSphere Performance
 • Overview of Performance Monitoring
 • Using Alarms
 • Working with Performance Graphs
 • Monitoring CPU Usage
 • Monitoring Memory Usage
 • Monitoring Network Usage
 • Monitoring Disk Usage
 • Automating VMware vSphere
 • Overview Automation
 • Installing PowerCLI
 • Automating with PowerShell and PowerCLI
 • Backup and restore ESXi Configuration Using PowerCLI
 • Using vSphere Web Client

Day 4

 • Creating and Configuring Virtual Networks
 • Working with vSphere Standard Switches
 • Understanding Ports and Port Groups
 • Understanding Uplinks
 • Configuring Management Networking
 • Configuring VMkernel Networking
 • Configuring VM Networking
 • Configuring VLANs
 • Configuring NIC Teaming
 • Using and Configuring Traffic Shaping
 • Working with vSphere Distributed Switches
 • Creating a vSphere Distributed Switch
 • Understanding and Using Promiscuous Mode
 • Allowing MAC Address Changes and Forged Transmits
 • Regulating Network I/O Utilization
 • Controlling Storage I/O Utilization
 • Enabling Storage I/O Control
 • Configuring Storage Resource Settings for a Virtual Machine
 • Balancing Resource Utilization
 • Introducing and Working with Storage DRS
 • Creating and Working with Datastore Clusters
 • Creating and Working with Storage Driven Profile
 • Creating and Working with Host Profile

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th