อบรม Windows 2012 : หลักสูตร Installing and Configuring Windows Server 2012 สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม Windows 2012 นี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้งาน Windows 2012 เป็นระบบหลัก ซึ่งจะสอนการติดตั้งและกำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ ในระบบเน็ตเวิร์ค รวมถึงการใช้งาน Services พื้นฐานต่าง ๆ ของ Windows 2012 เช่นการใช้งาน Active Directory Service, Group Policy, File and Print Service และการใช้งาน Visualization ผ่าน Hyper-V บน Windows 2012

ค่าอบรม

หนึ่งท่าน 12,500 บาท(จากราคาเต็ม 17,500 บาท)

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

มาสองท่านจ่ายเพียงหนึ่งท่านเมื่อมาเรียนในวันและเวลาเดียวกัน

ลงทะเบียนหลักสูตร MCSA (3 หลักสูตร)เหลือเพียงวิชาล่ะ 9000 บาท

ลงทะเบียนหลักสูตร MCSE (5 หลักสูตร) เหลือเพียงหลักสูตรล่ะ 7000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้านเน็ตเวิร์ค
 • มีความเข้าใจในการบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาของ Windows Clients

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

Deploying and Managing Windows Server 2012

 • Windows Server 2012 Overview
 • Installing Windows Server 2012
 • Post-Installation Configuration of Windows Server 2012

Introduction to Active Directory Domain Services

 • Overview of Active Directory Domain Services
 • Overview of Domain Controllers
 • Installing a Domain Controller

Managing Active Directory Domain Services Objects

 • Managing Organizational Unit
 • Managing User Accounts
 • Managing Groups Accounts
 • Managing Computer Accounts

Implementing a Group Policy Infrastructure

 • Overview of Group Policy
 • Basic Group Policy

Implementing IPv4

 • Overview of TCP/IP
 • Understanding IPv4 Addressing
 • Configuring and Troubleshooting IPv4

Implementing DHCP

 • Installing a DHCP Server Role
 • Configuring DHCP Scopes
 • Managing a DHCP Database
 • Securing and Monitoring DHCP

Implementing DNS

 • Name Resolution for Windows Client and Servers
 • Installing and Managing a DNS Server
 • Managing DNS Zones

Implementing IPv6

 • Overview of IPv6
 • IPv6 Addressing
 • Coexistence with IPv4

Implementing Local Storage

 • Overview of Storage
 • Managing Disks and Volumes
 • Implementing Storage Spaces

Implementing File and Print Services

 • Securing Files and Folders
 • Configuring Network Printing
 • Implementing Server Virtualization with Hyper-V
 • Overview of Virtualization Technologies

Implementing Hyper-V

 • Managing Virtual Machine Storage
 • Managing Virtual Networks

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th