อบรม Windows 2012 R2 : หลักสูตร Administering Windows Server 2012 สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม Windows 2012 นี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้งาน Windows 2012 เป็นระบบหลัก ซึ่งจะสอนการดูแลระบบ Active Directory Service และการจัดการกับ Group Policy รวมถึงระบบ DNS และการทำ Remote Access ผ่าน Windows 2012 การจัดการกับระบบรักษาความปลอดภัยบน Windows 2012 เช่น Network Access Protection และการใช้งาน Windows Deployment Services

ค่าอบรม

หนึ่งท่าน 12,500 บาท(จากราคาเต็ม 17,500 บาท)

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

มาสองท่านจ่ายเพียงหนึ่งท่านเมื่อมาเรียนในวันและเวลาเดียวกัน

ลงทะเบียนหลักสูตร MCSA (3 หลักสูตร)เหลือเพียงวิชาล่ะ 9000 บาท

ลงทะเบียนหลักสูตร MCSE (5 หลักสูตร) เหลือเพียงหลักสูตรล่ะ 7000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Windows 2008 หรือ Windows 2012
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Active Directory และระบบเน็ตเวิร์ค
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Installing and Configuring Windows Server 2012 หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง

หัวข้อการอบรม

รายละเอียดการอบรม

Deploying and Maintaining Server Images

 • Overview of WDS
 • Implementing Deployment with WDS
 • Lab: install and configuring WDS server
 • Lab: deploy OS to new computer (virtual machine)

Implementing Update Management

 • Overview of WSUS
 • Deploying Updates with WSUS
 • Lab: install and configuring WSUS server
 • Lab: create GPO for WSUS client

Maintaining Active Directory Domain Services

 • Implementing Additional Domain
 • Implementing Read Only Domain Controllers
 • Administering AD DS
 • Lab: promote root domain
 • Lab: promote addition domain
 • Lab: promote RoDC
 • Lab: configuring GC

Implementing a Group Policy Infrastructure

 • Understanding Group Policy
 • Implementing GPOs
 • Advance Group Policy
 • Lab: create new GPO, link, delete, backup
 • Lab: configuring advance setting (wmi filter, loopback, security filter, enforce, block policy, group policy definition)
 • Lab: create folder redirection, deploy software by GPO, app locker, restricted group, use new policy (group policy preference)

Configuring and Troubleshooting DNS

 • Installing the DNS Server Role
 • Configuring the DNS Server Role
 • Configuring DNS Zones
 • Configuring DNS Zone Transfers
 • Lab: create primary zone
 • Lab: create secondary zone
 • Lab: create stub zone
 • Lab: create integrated zone

Configuring and Troubleshooting Remote Access

 • Configuring Network Access
 • Configuring VPN Access
 • Troubleshooting Routing and Remote Access
 • Lab: configuring filer (firewall)
 • Lab: configuring NAT
 • Lab: configuring routing
 • Lab: configuring VPN (server-client, site to site, vpn-sstp)
 • Lab: configuring ipsec

Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

 • Installing and Configuring a Network Policy Server
 • Configuring RADIUS Clients and Servers
 • NPS Authentication Methods
 • Lab: configuring NPS
 • Lab: configuring radius server

Implementing Network Access Protection

 • Overview of Network Access Protection
 • How NAP Works
 • Configuring NAP
 • Lab: configuring NAP server
 • Lab: configuring NAP client

Optimizing File Services

 • Overview of FSRM
 • Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports
 • Implementing Classification Management and File Management Tasks
 • DFS Overview
 • Configuring DFS Namespaces
 • Configuring DFS Replication
 • Lab: FSRM quotas
 • Lab: file screens
 • Lab: storage reports
 • Lab: expire files
 • Lab: DFS name space
 • Lab: DFS name space + replication
 • Lab: DFS replication

Administering a Server

 • Server Management Tool
 • Lab: use administrative tools to management servers
 • runas command
 • computer management
 • microsoft management console (mmc)
 • administrative tools (adminpak, remote server admintools)
 • delegate control
 • remote desktop
 • remote assistance
 • windows powershell
 • command line and scripting
 • telnet

สนใจอบรมติดต่อ

 • โทร: 02-652-7060
 • อีเมล: info@ctt-center.co.th