อบรม Windows 2012 R2 : หลักสูตร Designing and Implementing a Server Infrastructure สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม Windows 2012 นี้เหมาะสำหรับผู้ เชี่ยวชาญด้านไอที ที่มีความรับผิดชอบใน การวางแผนออกแบบและวางระบบ Windows Server ระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Active Directory Domain Service รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับองค์กร

ค่าอบรม

หนึ่งท่าน 12,500 บาท(จากราคาเต็ม 17,500 บาท)

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

มาสองท่านจ่ายเพียงหนึ่งท่านเมื่อมาเรียนในวันและเวลาเดียวกัน

ลงทะเบียนหลักสูตร MCSE (5 หลักสูตร) เหลือเพียงหลักสูตรล่ะ 7000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ TCP/IP และระบบเน็ตเวิร์ค
  • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การทำงานของ Windows Server 2012 R2 และ ระบบ Active Directory Domain Service
  • มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ในเรื่องของ scripts และ batch ไฟล์
  • มีความเข้าใจในการบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
  • เคยใช้งาน เครื่องมือในการทำอิมเมจ และดีพอล์ย ระบบปฏิบัติการ
  • ควรผ่านหลักสูตร Windows 2012 R2 MCSA มาก่อน

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ระดับความยาก

ปานกลาง


หัวข้อการอบรม

Planning Server Upgrade and Migration

Planning and Implementing a Server Deployment Strategy

Planning and Deploying Servers Using Virtual Machine Manager

Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

Designing and Implementing Name Resolution

Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure

Designing and Implementing an AD DS Organizational Unit Infrastructure

Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy

Designing and Implementing an AD DS Physical Topology

Planning and Implementing Storage and File Services

Designing and Implementing Network Protection

Designing and Implementing Remote Access Services

สนใจอบรมติดต่อ

  • โทร: 02-652-7060
  • อีเมล: info@ctt-center.co.th