อบรม Windows 2012 R2 : หลักสูตร Implementing an Advanced Server Infrastructure สอนโดยมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม Windows 2012 นี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ที่มีหน้าที่ในการวางแผนออกแบบ และวางระบบWindows Server 2012 R2 และการใช้งาน Active Directory Domain Service


ค่าอบรม

หนึ่งท่าน 12,500 บาท(จากราคาเต็ม 17,500 บาท)

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

มาสองท่านจ่ายเพียงหนึ่งท่านเมื่อมาเรียนในวันและเวลาเดียวกัน

ลงทะเบียนหลักสูตร MCSE (5 หลักสูตร) เหลือเพียงหลักสูตรล่ะ 7000 บาท

ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนในวิชานี้ได้ในวันแรกของการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าต้องการทดลองเรียนเลือกได้ที่เมนูซ้ายมือค่ะ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Windows 2008 หรือ Windows 2012
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร Designing and Implementing an Enterprise Server Infrastructure หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน


ระดับความยาก

ปานกลาง


หัวข้อการอบรม

Overview of Management in an Enterprise Data Center

Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

Planning and Deploying Virtual Machines

Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

Planning and Implementing a Highly Available Infrastructure Using Failover Clustering

Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

Planning and Implementing an Public Key Infrastructure

Planning and Implementing Data Access for Users and Devices

Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

สนใจอบรมติดต่อ

  • โทร: 02-652-7060
  • อีเมล: info@ctt-center.co.th