VMware

อบรม VMware vSphere 6 ด้วยอุปกรณ์จริงกับเซอร์ติไฟด์ในราคาเพียง 17,500 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม) ขอใบเสนอราคา

Oracle

หลักสูตรที่เราจะเน้นการเรียนที่ให้ความเข้าใจกับผู้เรียน พร้อมกับการฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน โดยเรามีหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นถึงระดับผู้ชำนาญ (รายละเอียดเพิ่มเติม) ขอใบเสนอราคา