ศูนย์สอบประกาศนียบัตร

บริษัท เซอร์ติไฟด์ เทคนิคิล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯร่วมกับ Pearson Vue เปิดศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล (Pearson Vue Testing Center) ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ บริษัทไมโครซอฟต์ จำกัด บริษัทซิสโก ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทอะโดบี ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นต้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 02-652-7060

  ขั้นตอนการสมัครสอบ

  1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

  2. ส่งเมล์กลับมาที่ info@ctt-center.co.th ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อออกใบเสนอราคาและทำการยืนยันการสมัครสอบ

  3. หรือสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์สมัครด้วยตนเองได้ที่ 02-652-7060

  4. หรือสมัครสอบผ่านทาง E-Mail : info@ctt-center.co.th

  หมายเหตุ กรุณาสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนทำการสอบ

  วันทำการ

  ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  สถานที่สอบ

  บริษัท เซอร์ติไฟด์ เทคนิคิล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

  เลขที่ 1770 อาคาร โอเอไอ ทาวเวอร์ อาคาร 3 ชั้น 2

  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  โทร 02-652-7060

  แฟกซ์ 02-652-7060 # 103

  อีเมลล์ info@ctt-center.co.th