บริการอบรม CISCO

หลักสูตร ซิสโก้ สำหรับผู้ต้องการความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางของผลิตภัณฑ์ ซิสโก้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบ คู่ค้า หรือ บุคคลทั่วไป เซอร์ติไฟต์ส่งเสริมความปรารถนาของคุณที่จะเป็น CCENT, CCNA, CCSA และ CCNP


โปรโมชั่น

  • ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนหลักสูตร CCNA หรือ CCNP ได้ฟรี
  • เพียงอบรมพร้อมกับสองท่านในวันและเวลาเดียวกัน จ่ายเพียงท่านเดียว ไม่ว่าจะอบรมหลักสูตรหลักสูตรใด ๆของ Cisco ทั้ง CCNA, CCNA Security,CCDA หรือ CCNP เฉลี่ยเพียงท่านล่ะ 8,750 บาทเท่านั้น

การอบรมหลักสูตรของ Cisco ของทาง Cerified นั้นจะใช้การอบรมแบบ Real-Ex ซึ่งประกอบด้วย

  • อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรมจะเป็นของจริง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้จะเป็นรุ่นล่าสุดมีฟังก์ชั่นการทำงานครบตามที่แต่ละหลักสูตรต้องการ และมีการจำกัดจำนวนผู้อบรมให้เหมาะสมกับจำนวนอุปกรณ์ที่มี
  • หนังสือที่ใช้ในการอบรมเป็นหนังสือภาษาไทยซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเซอร์ติไฟด์เท่านั้น สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องแปล สามารถทบทวนได้เองตลอดเวลา
  • วิทยากรผู้อบรมได้รับใบประกาศนียบัตรในแต่ละหลักสูตรที่สอนและมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถตอบคำถามระหว่างการอบรมได้

Cisco Courses