บริการอบรม Microsoft

เซอร์ติไฟต์เปิดวิชาอบรมของไมโครซอฟท์สำหรับ Infrastructure, Database, Apps Development, Messaging and Collaboration และ Managements จากหลักสูตรของเรา คุณจะได้ความรู้และใบรับรองการอบรมเพื่อส่งเสริมสายวิชาชีพ และช่วยให้คุณก้าวไปสู่การเป็น MCITP หรือ MCTS Free Observation

Well done! ท่านสามารถเข้าทดลองเรียนหลักสูตรของ Microsoft ทุกหลักสูตรในวันแรกของการอบรมได้ฟรี