บริการอบรม Oracle

หลักสูตรที่เราจะเน้นการเรียนที่ให้ความเข้าใจกับผู้เรียน พร้อมกับการฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน โดยเรามีหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นถึงระดับผู้ชำนาญแล้ว