บริการอบรม VMware

หลักสูตร วีเอ็มแวร์ ของเราเปิดสำหรับผู้เรียนที่ปรารถนาจะเรียนรู้ในการบริหาร, การติดตั้ง และการแก้ปัญหาของ VMware vSphere 6 ซึ่งจะเน้นการลงมือปฏิบัติจริงVMware Courses