เซอร์ติไฟด์เป็นศูนย์อบรมที่ได้เปิดให้บริการการอบรมมาเป็นเวลามากกว่า 12 ปีแล้ว และมีผู้ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 5,000 คน ผู้สอนที่ทางเรามีเราได้เลือกบุคลากรจากคนที่มีคุณภาพ ตั้งใจและเอาใจใส่ในการสอน มีความรอบรู้ ไม่ใช่แค่เฉพาะวิชานั้น ๆ แต่ยังรู้ถึงเนื้ออื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องใช้ในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการทำงานจริง ๆ ร่วมด้วย การสอนของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่งานแต่เราอยากที่จะช่วยท่านพัฒนาความรู้ให้เพ่ิมขึ้น เราจึงกล้าเปิดบริการให้ท่านเข้ามาทดลองเรียนได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

โลกของความเป็นจริง

เราไม่ได้ทำการอบรมให้เป็นไปตามตำรา เราได้ทำการผสมสิ่งที่อยู่ในตำรากับโลกของการทำงานจริง ๆ เข้าด้วยกันที่เราเรียกกันว่า Real World Skill ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าถ้าจบหลักสูตรจากเซอร์ติไฟด์ไปจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถนำไปทำงานได้จริง ๆ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อได้ด้วยตัวเอง ทุก ๆ การสอนของเราจะมุ่งเน้นถึงที่มาที่ไปของการเรียนในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ท่านนำไปใช้ได้ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเองได้

ใบประกาศนียบัตร

เราไม่อยากให้ท่านได้ชื่อว่าท่องมาเพื่อให้สอบผ่าน แต่ไปทำงานจริงไม่ได้ สำหรับเราประกาศนียบัตรสำหรับทุกคนน่าจะเกิดจากความเข้าใจและการเรียนรู้เพื่อให้สอบได้ มากกว่าการนั่งท่องหรือจำข้อสอบเข้าไปสอบ หากการทำข้อสอบที่เกิดจากความเข้าใจที่แท้จริงแล้ว นั่นจะเป็นแรงผลักดันให้ท่านเติบโตต่อไปในทางที่ดีได้

การให้บริการสอน

สำหรับการการยึดมั่นในการเปิดการอบรมเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเรากำหนดตารางสอนไปแล้ว เราจะพยายามไม่ยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมถึงแม้จะมีนักเรียนเพียงแค่ 1 คนก็ตาม เราก็ยังให้บริการสอนตามปกติ เพราะเราถือว่าเราให้สัญญาในการอบรมกับท่านแล้ว อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการอบรม เราจะเลือกสิ่งที่ทันสมัยไม่ได้เป็นของที่ตกรุ่นหรือเลิกใช้งานแล้ว อีกทั้งเรายังเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานจริง ๆ ในการทำงานเช่น Server หรือ SAN มาใช้สำหรับการสอนเป็นที่แรกและที่เดียวอีกด้วย ซึ่งท่่านจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริง ๆ ให้การทำงาน เป็นการเสริมทักษะ ไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ในตำราอีกต่อไป

กลุ่มลูกค้า

เซอร์ติไฟด์ได้ทำการอบรมให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทหรือบุคคลทั่วไป แต่ที่หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้ว่า เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำการอบรมให้กับบริษัทที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คเป็นจำนวนมาก นั้นแสดงให้เห็นว่าเราสอนเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถกลับไปทำงานได้จริง ไม่ใช่อยู่แต่ในตำราหรือสอบผ่านเพียงแค่อย่างเดียว นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ มีความรู้ในการทำงานด้านวิชาชีพอย่างแท้จริง โดยเราได้จัดทำราคาพิเศษให้กับนักศึกษาในราคาต้นทุนของเรา เพื่อหวังว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังใหบริษัทต่าง ๆ มีความก้าวหน้าด้านไอทีต่อไปได้

17543

Happy Clients